افزایش فروش به کمک چاپ کارت ویزیت در کسب و کار و اطلاع رسانی بیشتر

Drag to rearrange sections
Rich Text Content

تاکنون به طراحی کارت ویزیت ها نگاه کرده اید؟ چند نوع طراحی کارت ویزیت در خاطر دارید؟ کدام کارت ویزیت ها را به عنوان خلال دندان استفاده کرده اید و کدام یک را به عنوان یک کارت ویزیت مفید در کنار خود نگه داشته اید؟ چه می شود که سرنوشت یک کارت ویزیت سطل آشغالی است و سرنوشت یک کارت ویزیت دکوراسیون داخلی داخل جیب کت مشتریان؟ نظر شما چیست؟

کارت ویزیت دکوراسیون داخلی

صنعت چاپ، انقلابی برای دنیای امروز

زمانی که صنعت چاپ برای اولین بار به جهانیان معرفی شد عملا هیچ کس فکر نمی کرد این صنعت قرار است سنگ بنای ساخت دنیای امروز ما باشد. کافی است چشم های خودتان را ببندید و دنیا را بدون صنعت چاپ تصور کنید. در این حالت حتی رنگ ها هم برای ما خاکستری می شود! یکی از نمودهای بارز این صنعت در دنیای امروز مسئله تبلیغات است. در واقع حذف تبلیغات از این صنعت به نوعی حذف عمده ترین کارایی صنعت چاپ محسوب می شود.

امروز صاحب هر کسب و کار خرد و کلانی می داند که استفاده درست از ابزارهای مختلف تبلیغاتی می تواند حیات اقتصادی او را تضمین کند. در واقع اقتصاد با تمام بزرگی و پیچیدگی هایی که دارد عملا بر اساس یک مفهوم بسیار ساده به نام خرید و فروش بنا شده است. با توجه به این که در دنیایی زندگی می کنیم به ازای هر مشتری ده ها فروشنده وجود دارد، عملا می توان به این نتیجه رسید که تعدادی از این فروشنده ها به ناچار باید از دور رقابت خارج شوند. از این رو هر فروشنده ای که قدرت جذب و نگهداری مشتری خوبی داشته باشد، عملا پیروز ماجرا خواهد بود. اما این اتفاق چگونه رخ می دهد؟ ساده است، با مفهومی به نام تبلیغات.

آگهی ترحیم در پاویسا

اما داستانی که وجود دارد این است که هر کسب و کاری می داند که باید از تبلیغات استفاده کند. بنابراین این مسیر چندان ساده و خلوت نیست. همین مسئله باعث شده است که کاربران و مخاطبان روزانه در برابر ده ها میلیون نوع اطلاعات تبلیغاتی قرار بگیرند. مسلما این حجم بزرگ از اطلاعات برای ذهن انسان غیر قابل هضم است. پس کاملا طبیعی است درصد بالایی از این تبلیغات در ذهن انسان باقی نماند و اصلا دیده نشود. حال سوال این است که چگونه می توان کاری کرد که تبلیغات ما بین انواع مختلف دیگر آن دیده شود و مورد مشتری و مخاطب قرار  گیرد؟

لطفا با ماسک وارد شوید!

برای این که تبلیغات دیده شود تئورسین های تبلیغاتی راه های مختلفی را پیشنهاد می دهند. همین عنوان " لطفا با ماسک وارد شوید " را نگاه کنید. این عنوان تبلیغاتی صد ها بار جلوی چشم ما قرار گرفته است. استفاده از تکنیک تکرار باعث می شود که کم کم مفهوم در ذهن قرار بگیرد و توجهات را به خود جلب کند. اما مسئله ای که وجود دارد این است که این تکنیک بسیار گران است و عملا نمی توان انتظار داشت که ده ها میلیون بار یک تراکت تبلیغاتی یا یک کارت ویزیت را طراحی، چاپ و پخش کرد.

لطفا با ماسک وارد شوید

راه ارزان اما سخت تر این است که با استفاده از طراحی های درست و هدفمند بتوانیم، ذهن مشتری را در اختیار خودمان بگیریم. در واقع هدف ما این است که بتوانیم کاری کنیم که مخاطب با یک یا دوبار دیدن یک تراکت تبلیغاتی یا یک آگهی ترحیم عملا تحت تاثیر قرار بگیرد و مفاهیم آن را به خاطر بسپارد. اما چگونه؟ برای این کار نیاز است که طراح به عنوان مجری طراحی نیاز شما و ذهن مخاطب را بشناسند و بتواند بر اساس این موارد طراحی درستی داشته باشد. در واقع این کاری است که از گروه مجربی مانند پاویسا ساخته است. کافی است یک بار به تراکت ها و طراحی های کارت ویزیت این گروه نگاه کنید. متوجه خواهید شد که در چیزی این طراحی ها با دیگر انواع طراحی های تبلیغاتی متفاوت است.

rich_text    
Drag to rearrange sections
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments