معرفی کتاب های برتر آموزش زبان

Drag to rearrange sections
Rich Text Content

 

2 نفر از هر 5 نفر در دنیا می توانند به زبان انگلیسی صحبت کنند یا حداقل زبان انگلیسی را متوجه شوند. زبان انگلیسی، زبان علم، هوانوردی، کامپیوتر، تجارت، دیپلماسی، گردشگری، رسانه ها، اینترنت و بازی است. یادگیری زبان انگلیسی در ارتقا شغلی نقش موثری دارد.

52 کشور به زبان انگلیسی صحبت می کنند که اکثریت آنها جزء کشورهای جهان اول هستند. حدود 2 میلیون نفر در جهان مشغول و یا پیگیر یادگیری زبان انگلیسی هستند،چون درجهان امروز،دانستن زبان انگلیسی یک نیاز است شاید سختی کار به نظر تعدادی از افراد، همین ندانستن زبان انگلیسی باشد.وقت آن رسیده که بشر بپذیرد زندگی بدون بودن تکنولوژی و ندانستن زبان انگلیسی دیگر ممکن نیست و با تمامی مزایایی که زبان انگلیسی دارد هرچند که یادگیری آن سخت باشد ارزش آن را دارد.کسانی که تصمیم به یادگیری زبان انگلیسی میگیرند قطعا برای انتخاب کتابهای آموزش زبان دچار سردرگمی خواهند شد و یا ممکن است از خرید کتابهای آموزشی زبان ویا حتی از یادگیری زبان  انگلیسی و یا هر زبان دیگری منصرف شوند.

کتاب‌های اصلی

دسته اول کتاب‌های اصلی یا coursebooks هستند. آموزش همه مهارت های listening، reading، speaking و writing  را بررسی می کنند و بر بخش های vocabulary، grammar و pronunciation تمرکز دارند.این کتابها براساس سطح های متفاوت دسته بندی شده اند.

کتاب‌های مرجع

کتاب‌هایی که در تمام دوران زبان‌آموزی و یا پس از پایان یادگیری زبان مورد استفاده خواهند بود و هرزمانی که در زبان انگلیسی به مشکلی برخورد کردید، می توانید از این کتابها کمک بگیرید.

کتاب‌های تکمیلی

از بهترین کتاب های زبان انگلیسی برای تقویت مهارتها و بخش‌های زبان است.البته در ابتدای یادگیری بهتر است به سراغ این کتاب‌ها نروید تاوقتی که نیاز به کار و تمرین بیشتر را احساس کردید.

ویژگی های بهترین کتاب‌های زبان

1.انتخاب کتاب باتوجه به سطح

2.انتخاب کتابی که علاوه بر کتاب اصلی،کتاب کار و سی دی های آموزشی نیز به همراه داشته باشد.

امریکن یا بریتیش؟

کتاب‌های زبان به دو بخش کتاب‌های بریتیش و امریکن تقسیم می‌شوند. اکثریت افراد بیشتر افراد به  زبان انگلیسی تمایل دارند و تفاوت‌ها در لهجه‌ ی استفاده شده در کتاب است. کتابی را بخوانید که برایتان جذاب‌تر است و حس خوبی به شما می دهد.

معرفی چند کتاب زبان

  1. American English File
  2. New Headway

      (Four Corners Cambridge3.(

  1. Oxford Advanced Learners Dictionary
  2. Oxford Picture Dictionary
  3. کتاب های فور کورنرز (Four corners)

.7کتاب های سری تاپ ناچ (مقدماتی تا پیشرفته)

.8کتاب ۱۱۰۰ لغتی که باید بدانید

 

rich_text    
Drag to rearrange sections
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments